ประวัติผู้จัดทำ

ชื่อ - นามสกุล :
นายวิวัฒน์ เจษฎาภรณ์พิพัฒน์
ตำแหน่ง :
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ ชำนาญการ
หน้าที่ที่รับผิดชอบ :

ระบบ iPASSPORT

ระบบประเมินการสอนออนไลน์

ระบบ SmartController

ระบบภาวะการมีงานทำ

ระบบสแกนลายนิ้วมือ

ระบบ GF iMiS

ระบบสมัครงานออนไลน์

ระบบจัดการเอกสารการประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ประวัติการศึกษา :

จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 1-6 จากโรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม จ.พิษณุโลก

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 1-6 จากโรงเรียนจ่านกร้อง จ.พิษณุโลก

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอาหาร จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก

จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

งานอดิเรก :
ชมภาพยนตร์, เล่นอินเตอร์เน็ต, ออกกำลังกาย
กีฬาที่ชื่นชอบ :
แบดมินตัน, ตระกร้อ, เปตอง, เทควันโด
เขียนโปรแกรม :
ภาษา PHP, VB6, JAVA , AJAX
email :
jwiwat@live.psru.ac.th, jwiwat@psru.ac.th
facebook :
https://www.facebook.com/wiwat.nakrab